Prof.Dr.
Mevlüt
KOYUNCU
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih

(264) 295 54 54

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında(Proceedings) basılan bildiriler :
1 KOYUNCU, Mevlüt "Haçlı Seferlerinin Kültürel Yönden Avrupa'ya Etkileri" ,İnstitute for Balkan Studies at Centre of Thıacology- Bas Sofia Sempozyumu, 29 mayıs-02 haziran,2012,Sofia
2 KOYUNCU,MEVLÜT "Etkileşim" ,Ortaçağ İslam Dünyasındaki İlmin Avrupay'a İntikalinde İspanya ve Sicilya'nın Rolü, ,2009,
3 KOYUNCU, Mevlüt "Büyük Selçuklu Devleti'nin İlk Hükümdarı Tuğrul Bey Zamanında (1038-1063) Sultan Halife İlişkisi" ,I. Uluslararası Selçuklu Sempozyu8mu, 23-30 Eylül,,Kayseri